Magyar hit és őstörténet
Menü
 
 
Reklámfal
 
Menü2
 
BÍRÓ LAJOS A MAGYAR JÉZUS, ÉS IZRAEL ELVESZETT TÖRZSEI
 
 
Boltok, kiadók
 
Kultúra
 
Számláló
Indulás: 2006-08-24
 
G-Mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Alapítványok
 
Hírek/Cikkek
Hírek/Cikkek : Párthus nyelv és művészet

Párthus nyelv és művészet

  2011.01.26. 19:21

Érdmes elolvasni


A kutatók álláspontja megoszlik abban a kérdésben, hogy milyen volt a párthusok eredeti nyelve. A finnugristák szerint iráni nyelven beszéltek s ezt így tudják az általuk félrevezetettek is. A tények azonban nem támasztják alá ezt az állításukat.


Az Akadémiai Kiadó által kiadott, Fodor István által szerkesztett "A világ nyelvei" c. kötet szerint a Parthava elnevezés a Kr. e. VI. századi óperzsa iratokon fordul elő első ízben s az Óperzsa Birodalomnak a Kászpi-tengertől délkeletre eső tartományát és annak lakosságát jelöli. Mint azt a cikk szerzője állítja, ebből a korból a párthusok nyelvéből az önelnevezésükön kívül más biztos nyelvi adatot nem ismerünk. Kr. e. 250 táján a nomád parnok Arsak vezetésével elfoglalták Párthiát, feladták saját kelet-iráni nyelvüket s felvették a párthus nyelvet, amely közel állt a médhez.


Ebben a belső ellentmondással terhelt rövid kijelentés-sorozatban több dolog is sántít. A fentiek alapján is felmerül, hogy a párthusokról nevezték-e el Párthiát, vagy Párthiáról a párthusokat (mert a népnév és a tartománynév összetartozása kétségtelen). A szócikk azt sugallja, mintha előbb lett volna ismert a Párthia tartománynév s csak ezután költöztek volna be oda a parnok - akiket aztán erről a tartományról neveztek volna el párthusnak. Azonban a parnoi (aparnoi) név csupán a párthus név görögös változata és nem e nomád törzsek pontos önelnevezése. Azonban még a rontott görög aparnoi változatból is nyilvánvaló, hogy a Párthia név és a párthus (aparnoi) név egy gyökerű. Könnyebben feltehető ezért az, hogy azért nevezték ezt a tartományt Parthavának, mert ott laktak a párthusok.


Ezt (a "pártos" értelmezést és a párthusok szökevény voltát) támasztják alá a korabeli görög források, amelyek magyar nyelven hozzáférhetőek. Ezt írja a magyar nemességet kapott, ezért a magyar névhasználattal megtisztelhető Bonfini Antal is, akinek hatalmas műve, "A magyar történelem tizedei", évszázadokig volt a történetírók példaképe: "a parthusok a szkíták pártosai voltak, amint ezt a szkíta (azaz magyar - VG) nyelvből érteni lehet ... Ezek, otthoni lázadásuk miatt hazájukból kiűzetvén, először azokat a pusztaságokat foglalták el titkon, amelyek a hyrkánok, meg a daák, valamint az aareusok, a margianok és a bactrianok között fekszenek, szkíta nyelvüket kezdték méddel vegyíteni, majd mikor sok-sok idő után Arsaces lett a királyuk, országukat kiterjesztették, és róla nevezték többi királyukat is Arsacidáknak." (1.2.35)


A parnok tehát a korábban e területen élő nem indoeurópai nyelvű szkíták (szakák) utódai, a nem indoeurópai nyelvű médek rokonai. A tartománynak az aparnoi törzsek általi későbbi elfoglalása csupán a politikai hatalom megszerzését, a lakosság perzsa uralom alóli felszabadítását, a saját népességük által lakottnál nagyobb területek elfoglalását jelenthette. S ez esetben máris két szavunk is akad (a párthus és az Arszak), amiből a párthusok eredeti nyelvére biztos következtetéseket tudunk levonni.


A párthus névről ugyanis - Bonfinihoz hasonlóan - világosan megírják a korabeli források, hogy az pártos jelentésű, arra utal, hogy ezek a törzsek elszakadtak, elpártoltak a szkítáktól. A párt szó ugyan ma már nemzetközivé vált, de ez a ragozott alakja a magyar nyelvre utal. Ezért hivatkozik a magyar nyelvre Bonfini is, mert a párthus népnév más, indoeurópai nyelvből - a párt szó elterjedtsége ellenére - sem volt olyan világosan érthető, mint a magyarból.


 


Az elpártolás a területi elkülönülést is jelenthette, de arra is utalhat, hogy a párthusok átvették a görögös kultúrát (az egyik párthus uralkodó görög nyelvű színdarabot is írt) és teret engedtek az idegen vallási befolyásnak is. A párthus szinkretizmus (a sztyeppi világnézet) hallatlanul megtermékenyítő hatásúnak bizonyult például a vallások terén, s ez felismerhető a kereszténység Megváltóról alkotott elképzelésében is (ez a magyar népmesékben máig felismerhető sztyeppi hőskultusz tükröződése).


Arsak neve ugyanilyen nyelvi következtetést enged meg. Ez ugyanis a magyar uraság és ország szavakkal azonosítható - amelynek sumer megfelelője van, de indoeurópai nincs.


S ha ezen a kettőn kívül több szóval és nyelvtani ismerettel nem rendelkezünk a párthusok eredeti nyelvéről, akkor csupán azt lehet megállapítani, hogy a párthusok nem kelet-iráni, hanem magyar nyelven beszéltek.


Ezt egyébként további adatok és megfontolások is alátámasztják.


- Legérdekesebb ezek közül számunkra az afrászijábi tál felirata, amely a székely rovásírás szójel-előzményeivel készült és a magyar nyelvű "Jóma szár földje" szöveget rögzíti. Ez a tál ugyan később, már a IX - X. században készült, de ez csak azt jelzi, hogy a területen tovább élt a korábbi lakosság maradéka, vagy kultúrája.


- A párhus vallás magyar vonatkozásai is a párthusok magyarságát támasztják alá.


- Az apar név azonosítható, vagy rokonítható az avar és a szabír népnevekkel is - akiknek magyarságáról már további adataink is vannak. Az apar nép ugyanis a szkíta kortól megőrízte az eredeti - az Aral-tótól keletre lévő - területeit, ahol az eredeti magyar nyelve is megmaradt. A Párthus Birodalom összeomlása után a párthusok egy része visszavonult északra, ahol - a mervi oázisban - számukra a hun időkben a Szent Koronát készítették (amelynek öt csüngője a Párthus Birodalom öt tartományának visszaszerzésére vonatkozó igényt jelzi).


- A magyar krónikák megőrízték annak emlékét, hogy a magyarok egy része erről a vidékről (Horezm környékéről) jött a Kárpát-medencébe.


A nemzetközi szakirodalomban mostanában kezd teret kapni az a felismerés, hogy a korábban szasszanidának tartott művészett termékek egy része valójában párthus eredetű. Nézzünk meg néhányat ezekből a remekművekből!


 


 
 
A párthus ezüsttálon látható égig érő fa megformálása a honfoglalók égig érő, lyukas törzsű fái nak alakjára emlékeztet
 
 
 
Párthus érem
 
 

 Párthus ezüst ivókürt a (csoda)szarvas ábrázolásával; szakrális tiszteletű ivókürtöt a honfoglaló magyarok is használtak (a krónikáink megemlékeznek arról, hogy Árpád vezér a Dunához érve telemerítette a kürtjét vízzel és felmutatta azt az egybegyűlt összes magyarnak, amire azok egy emberként kiáltották: Isten, Isten!)


 


  


Párthus tál aranyozott ezüstből


 Újabb párthus ivókürt, ezúttal az egyszarvúval (Vagy a szélső dodorok sem fülek, hanem inkább három szarvról, a magyar címer három hegyére utaló szarvakról van szó? Egy horezmi szobortöredéken, amit Tolsztov mutat be, egy embert ábrázoló szobortöredék fején látunk három hegy alakú jelképet s ez később avar kagánok ábrázolásain is feltűnik)


  


A párthus művészeket irányító értelmiség, azaz párthus papok (mágusok) ábrázolása egy freskón; előttük olyan bronz gyertyatartó (vagy füstölő?), amelynek párjait Mátyás budai palotájából vitték el törökök s azok ma is láthatók Isztambulban

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Reklám

 

 

 

Szövetséget a szkíták úgy kötnek, akivel kötnek: egy nagy cserépedénybe bort öntenek, és azt összekeverik a szövetséget kötők vérével. Előzőleg hegyes késsel megsebzik, vagy karddal kissé megvágják testüket, azután pedig a serlegbe mártanak egy kardot, nyilakat, egy harci fokost, és egy lándzsát, majd hosszasan imádkoznak, azután pedig isznak ők maguk is, akik ily módon szövetséget kötöttek, meg kíséretük legtekintélyesebb tagjai is.

Herodotosz 

 

"Szent László (1077-1095) arcában a pártus királyok arca jön vissza valami egészen
időtlen mélységből... ez nem egy személyes arc, időtlen ez a királyi arc, mely a
királyi szkíta népek körében bukkan fel, és mindig az uralkodó arcvonásait állítja
elénk... Ha valaki egy árpádházi arcába belenézett, ismeretlen érzés és gyönyör
fogta el, mert olyan volt, mint hogyha az emberiség fényteli korszakát látta volna.
Azt az emberi arcot, amely közvetlenül a teremtés második pillanatában készült el.
Ezek nem földi arcú emberek voltak..."

Te vagy mindennek ős életfája , te izzó tűz örök forrata.Kibül ered minden alkota.

Karacsay Kódex

A gének nem hazudnak!!!!!!!

 

 

Grover Krantz nyilatkozta: „A magyarság ősisége egyenesen meglepő; én mezolitikumi nyelvnek találom, amely megelőzi a neolitikumi kort.”[8] Emellett még azt is kijelenti, hogy ha ez igaz, akkor a magyar nyelv tulajdonképpen a legidősebb helybeni nyelv Európában, vagyis az itt élők eredeti nyelve. (Krantz, 72)

http://mek.niif.hu/02600/
02612/02612.pdf

 

ma hírek

http://hunza.mlap.hu/

Hunzákról Hungároknak

Zenit Tv

Kis Hőtérkép Magyarországról

Őfelsége a SZENTKORONA

Katt a nagyításra+

Az Árpád-ház családi(uralkodóházi) címere II. András király 1202. évi aranybullájának hátlapján hétszer vágott háromszögű pajzzsal

 

A csodaszarvas (Szalai András rajza).

The Orion

Vigyáz Reánk!

 

 
Egy az Isten
 
Szavazás
Ez a kérdés már igen régóta aktuális.(sajnos)
Ön szerint meddig kell még gyermekeinknek a hazug finnugorizmust tanulnia ?

Minden úgy jó , ahogy van!
Csak egy óriási civil összefogás árán lehetséges!
Még a jelenlegi kormány alatt eltörlik.
Soha nem fogják megváltoztatni!
A régészet, genetika, néprajz, stb igazolta , hogy a magar ősnép. Azonnal cselekedni kell!
Mi az a finnugorizmus?! Már a finnek sem tanítják!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Bannerem
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Ajánló

 

 

 Free Tibet Banner

 

 


 

 

 

 

 

 

Geo Visitors Map website monitoring

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)