Magyar hit és őstörténet
Menü
 
 
Reklámfal
 
Menü2
 
BÍRÓ LAJOS A MAGYAR JÉZUS, ÉS IZRAEL ELVESZETT TÖRZSEI
 
 
Boltok, kiadók
 
Kultúra
 
Számláló
Indulás: 2006-08-24
 
G-Mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Alapítványok
 
Hírek/Cikkek
Hírek/Cikkek : Varga Géza: A Minuszinszk vidéki szkíta sztélé írása

Varga Géza: A Minuszinszk vidéki szkíta sztélé írása

  2011.10.27. 13:11

Bél a Napisten


 

 

Minuszinszk környékén több bronzkori szkíta sztélé található. Az egyiken lévő szójeleket értelmezni s talán (részben) hangzósítani is tudjuk.


 

 
 
1. ábra. A Minuszinszki-medence egyik bronzkori sztéléje
 
 
A Minuszinszki-medence egyik szkíta sztéléje (1. ábra) antropomorf és zoomorf ábrázolásokat, valamint lineáris jeleket is tartalmaz. A jelek alább tárgyalt párhuzamaiból, valamint számából és elhelyezéséből arra következtethetünk, hogy szó- szótagoló írással írt felirattal állunk szemben. A sztélé - a rajzok alapján - egy istent, vagy az isten jelképeit magára öltő természetfölötti lényt, táltost, szakrális fejedelmet stb-t ábrázolhat. A jelsorozat elolvasása nélkül is feltehető, hogy az ábrázolt személy, vagy isten nevét és jelzőit jelölheti; vagy egy olyan mondatot, amelyben az ábrázolt neve szerepel. A részletes elemzés ezt a következtetést megerősíti.
 
 
 
 
A sztélén az alábbi szójeleket találjuk:
 
 
 
 
2. ábra. A székely "b" (Bél, belső) jel szkíta párhuzama
 
 
A jel az Éden egy forrásból a világtájak felé induló négy folyójának a térképe, amely a világ Isten által teremtett középpontját jelzi, illetve Bél fiúistent is azonosítja (akinek alakja talán Heraklésszel lehetett azonos). A nagyméretű jel a sztélén központi helyzetben, egy példányban szerepel - amiből következően a sztélé legfontosabb fonetikus mondanivalóját, a sztélén ábrázolt személy, vagy isten nevét rögzítheti.
 
 
Ennek az istennévnek a hangalakját csak találgathatjuk. A székely rovásírásban a "b" hang jele, amely a bél, belső szavaink tövével genetikusan összefüggő Bél istennév szójeléből rövidült le az akrofónia során "b" betűvé. Ez az istennév a bél-pel-pi-fiú és más hangváltozások (szóhasadások) során nagy szóbokrot eredményezett, amely tartalmazza avilág, világos, villám szavakat is. A jelformák azonossága alapján feltehető, hogy a szkíták e magyar eredetű, de nemzetközivé vált szóbokor valamelyik szavát kötötték a 2. ábrán látható jelhez, de ezt bizonyosan nem tudhatjuk.
 
 
 
 
 
 
3. ábra. A székely "ly" (lyuk) jel szkíta párhuzama
 
 
Napisten jelképének a 3. ábrán látható (sugarak nélküli) változata megtalálható a sztélén két azonos példányban is. Az elhelyezése központi, de nem kiemelt s a jel is kicsi a többihez képest, ezért a sztélén ábrázolt személy, vagy isten jelzőjét jelölheti. A sumér írásban ugyanez a jelforma a "kút" szójele, az egyiptomi, a hettita és a kínai írásban a "Nap" szójele, a székely írásban pedig a "ly" (lyuk) jele. Az eltérő jelentések magyarázatát a szibériai mitológiában máig élő értelmezések alapján adhatjuk meg. Eszerint a Nap minden jó (az élet) kútfeje és forrása. A sztélén a napisten jeleként szerepel.
 
 
 
4. ábra. A székely "ü" (Üdő) jel szkíta párhuzama
 
 
 
A 4. ábrán látható jel a sugaras Napot ábrázolja. A sztélén négy kissé eltérő változata is megtalálható, részben központi, részben pedig mellékes elhelyezésben. Az elhelyezésből következően talán a sztélén ábrázolt személy, vagy isten jelzőjét rögzítette.
 
 
A két koncentrikus kör Egyiptomtól Kínáig ismert napjelkép, sugarakkal kiegészített változata csak a hettita hieroglif írásban és a székely írásban található meg. A hettita hieroglif írásban hat sugárral kiegészített változata szerepel (Utu sumér napisten jeleként), a négy sugaras változata pedig csak a székely írás "ü" (Üdő) jelével azonos.
 
 
A hettita hieroglif írás Utu jelében még látható középső (vízszintes) sugarakat a rovástechnológia miatt hagyhatták el a sztyeppére került íráshasználók, valamikor 3-4 ezer évvel ezelőtt.
 
 
A szkíta napisten Hérodotosz által feljegyzett Oitoszür neve alapján a fenti jel szkíta hangalakja Oito, Utu, Üdő, vagy hasonló lehetett. Nem zárható ki, hogy ez a jel jelölte anapisten Hérodotosz által feljegyzett Oitoszür "időúr" méltóságnevét.
 

 
 
 
 
 
 
 
Az olvasást a legfontosabb, X alakú jelnél kezdhetjük s onnan haladhatunk lefelé, a kevésbbé fontos jelek irányába. Ebben a sorrendben összeillesztve a jelek jelentését, a "Bélnapistenaz idő ura" ("Bél napisten, időúr") értelmet állíthatjuk össze (Utu sumérnapisten neve ugyanis "Idő" jelentésű volt).
 
 
Ez tehát csak a jelentés, mert nem tudjuk pontosan, hogyan ejtették ki a szkíták ezt a feliratot. A fenti szkíta mondatnak csupán a vége (az "időúr") hangzósítható a Hérodotosz által feljegyzett szkíta istennév, valamint a sumér, hettita és magyar szó- és jelpárhuzamok segítségével. A szkíta hangalakból így az Oitoszür/Utuszár/Üdőúr (esetleg csupán ennek eleje, az Oito/Utu/Üdő) szavakat tekinthetjük valamennyire ismertnek (elolvashatónak). Ez azonban rendkívül fontos fejlemény, mert az első ismert, fonetikus felirat, amit a szkíták írásemlékei közül elolvashattunk.
 

Lukiánosz, a Szamoszatában, Kommagéné tartomány fővárosában Kr. u. 120 – 125 táján született görög bölcselő „Toxarisz és a barátság” c. dialógusában számol be a szkíták íráshasználatáról. E műben a Kr. e. 600 körül élt szkíta orvos említi, hogy a szkíták Oresztész és Phülladész történetét ércoszlopra vésve felállították az Oresztész templomban, hogy ez legyen gyermekeik legelső tanítója és nevelője, s hogy a szöveg fennmaradjon. Az egyetlen hosszabb szkíta írásemlék (az Isszik-kurgánban talált ezüstcsésze felirata) mindmáig elolvasatlan.


Az tehát eddig is köztudott volt, hogy a szkíták használtak írást, elolvasni azonban korábban egyetlen feliratot sem sikerült.


 
A most elolvasott Oito/Utu/Üdő szó a magyar nyelv szava, amelyet egy székely jel rögzít. Ez nem meglepő, mert a székely népnevet már többen összevetették a szaka népnévvel s a krónikáink is emlegetik a szkíta (szkítiai) származásunkat (természetesen ez a kérdés további elemzést igényel, mert az itt felsoroltak elvileg kulturális hatással is magyarázhatók lennének). A szkíta jelkincset is mintegy 20 azonos jelforma köti egyrészt a székely, másrészt a hettita hieroglif íráshoz. A hettita írásjel-párhuzamok Mészáros Gyula felismerését támasztják alá, aki szerint a szkíták a kisázsiai hattik leszármazottai.
 
 
A felirat elemzését Szigeti Gábor támogatása tette lehetővé, amelyért itt mondunk köszönetet.

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Reklám

 

 

 

Szövetséget a szkíták úgy kötnek, akivel kötnek: egy nagy cserépedénybe bort öntenek, és azt összekeverik a szövetséget kötők vérével. Előzőleg hegyes késsel megsebzik, vagy karddal kissé megvágják testüket, azután pedig a serlegbe mártanak egy kardot, nyilakat, egy harci fokost, és egy lándzsát, majd hosszasan imádkoznak, azután pedig isznak ők maguk is, akik ily módon szövetséget kötöttek, meg kíséretük legtekintélyesebb tagjai is.

Herodotosz 

 

"Szent László (1077-1095) arcában a pártus királyok arca jön vissza valami egészen
időtlen mélységből... ez nem egy személyes arc, időtlen ez a királyi arc, mely a
királyi szkíta népek körében bukkan fel, és mindig az uralkodó arcvonásait állítja
elénk... Ha valaki egy árpádházi arcába belenézett, ismeretlen érzés és gyönyör
fogta el, mert olyan volt, mint hogyha az emberiség fényteli korszakát látta volna.
Azt az emberi arcot, amely közvetlenül a teremtés második pillanatában készült el.
Ezek nem földi arcú emberek voltak..."

Te vagy mindennek ős életfája , te izzó tűz örök forrata.Kibül ered minden alkota.

Karacsay Kódex

A gének nem hazudnak!!!!!!!

 

 

Grover Krantz nyilatkozta: „A magyarság ősisége egyenesen meglepő; én mezolitikumi nyelvnek találom, amely megelőzi a neolitikumi kort.”[8] Emellett még azt is kijelenti, hogy ha ez igaz, akkor a magyar nyelv tulajdonképpen a legidősebb helybeni nyelv Európában, vagyis az itt élők eredeti nyelve. (Krantz, 72)

http://mek.niif.hu/02600/
02612/02612.pdf

 

ma hírek

http://hunza.mlap.hu/

Hunzákról Hungároknak

Zenit Tv

Kis Hőtérkép Magyarországról

Őfelsége a SZENTKORONA

Katt a nagyításra+

Az Árpád-ház családi(uralkodóházi) címere II. András király 1202. évi aranybullájának hátlapján hétszer vágott háromszögű pajzzsal

 

A csodaszarvas (Szalai András rajza).

The Orion

Vigyáz Reánk!

 

 
Egy az Isten
 
Szavazás
Ez a kérdés már igen régóta aktuális.(sajnos)
Ön szerint meddig kell még gyermekeinknek a hazug finnugorizmust tanulnia ?

Minden úgy jó , ahogy van!
Csak egy óriási civil összefogás árán lehetséges!
Még a jelenlegi kormány alatt eltörlik.
Soha nem fogják megváltoztatni!
A régészet, genetika, néprajz, stb igazolta , hogy a magar ősnép. Azonnal cselekedni kell!
Mi az a finnugorizmus?! Már a finnek sem tanítják!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Bannerem
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Ajánló

 

 

 Free Tibet Banner

 

 


 

 

 

 

 

 

Geo Visitors Map website monitoring

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

 

Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!    *****    ~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~    *****    Rendelj részletes születési horoszkópot,3 éves ajándék elõrejelzéssel. Várlak szeretettel az oldalamon, kattints ide!!!!    *****    3D VIRTUÁLIS VILÁG!REGISZTRÁLJ TÖLSD LE A JÁTÉKOT ÉS ISMERKEDJ VILÁG SZERTE ÚJ EMBEREKKE!CLICKELJ A REGISZTÁLÁSHOZ!!!    *****    Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról