Magyar hit és őstörténet
Menü
 
 
Reklámfal
 
Menü2
 
BÍRÓ LAJOS A MAGYAR JÉZUS, ÉS IZRAEL ELVESZETT TÖRZSEI
 
 
Boltok, kiadók
 
Kultúra
 
Számláló
Indulás: 2006-08-24
 
G-Mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Alapítványok
 
Fekete Fehér magyarok

Bíró Lajos

A MAGYAR RÉGMÚLT TITKAI

Az Orosz évkönyvekben (az ún. Nesztor-krónikában) olvasható: "...mikor a szláv nép...a Duna mellett élt, a szkítáktól, mégpedig a kazároktól jöttek, akiket bolgároknak neveznek, és letelepedtek a Duna mentén és a szlávok elnyomói lettek. Majd azután a fehér magyarok jöttek és örökölték a szlávok földjét, miután elkergették a frankokat, akik azelőtt foglalták el a szlávok földjét. Ezek a magyarok" (vagyis a fehér magyarok)"ugyanis Hérakleiosz császár korában jelentek meg...Ezek után jöttek a besenyők, majd a fekete magyarok mentek el Kijev mellett, később, Oleg idejében." [1]

 Ez a krónika teljesen világosan kétféle magyar népről beszél: fehérekről és feketékről. Ezt az adatot megerősíti az 1000 körül író Querfurti Brúnó, aki szerint Magyarországon fehér és fekete magyarok laktak. Az Orosz évkönyvek meglehetős pontossággal, időrendi sorrendben tárgyalják az eseményeket:

1. A Duna mentén élő szlávokat leigázták a kazároktól jött bolgárok.

2. Utánuk jöttek, szintén a kazároktól a fehér magyarok, Hérakleiosz császár korában (610-641 között), akik kiszorították a frankokat.

3. Ezek után, a fekete magyarokat megelőzően jöttek a besenyők.

4. Majd a fekete magyarok, később, Oleg idejében (879-912 között).

A fehér magyarok az ún. "kései avarok"-kal, a "griffes-indások"-kal azonosak, akiknek Kárpát-medencei honfoglalása a 670-700 közötti időszakra tehető. A bolgár-törökök éppen a fehér magyarok előtt érkeztek meg a szlávokhoz, a VII. század hetvenes éveiben. A krónika pár évtizeddel korábbra teszi a fehér magyarok bejövetelét a valóságos időpontnál, hiszen kb. 30 évvel Hérakleiosz szászár uralkodása után érkeztek.

 A fehér magyarok, azaz szabírok Iránból való kiköltözésének oka az volt, hogy az arabok megtámadták és 634-651 között meghódították Iránt, amelynek lakossága komoly ellenállást tanusított. Bár Tabarisztánt, azaz Szabar-országot még a VII. század közepén nem foglalták el az arab hódítók, 650 körül nemcsak a szabírjaink jelentős része, de velünk rokon ("finnugor") népek egész sora hagyta el Iránt észak felé.

Még az arab hódítást megelőzően következett be a kangar-szabír háború és ezáltal a fehér magyarok két részre szakadása. Bíborbanszületett Konstantin így írt erről: "...a besenyők, akiket korábban kangarnak neveztek...a kazárok ellen háborút indítván és legyőzetvén, kénytelenek voltak saját földjüket elhagyni...Amikor a türkök" (vagyis az akkor még szabart-nak is nevezett fehér magyarok) "és az akkor kangarnak nevezett besenyők között háború ütött ki, a türkök [szabírok: fehér magyarok] hadserege vereséget szenvedett és két részre szakadt. Az egyik rész kelet felé, Perzsia vidékén telepedett le,...a másik rész pedig vajdájukkal és vezérükkel nyugat felé ment lakni, az Etelküzü nevezetű helyekre."

 Az akkor még szabart-nak (=szavárd), azaz szabarnak vagy szabírnak nevezett fehér magyarok többsége indult el nyugat felé, és csak kisebb részük tért vissza a korábbi iráni hazába.

 Tény, hogy krónikáink két honfoglalási irányról és két időpontról tudnak. Mindkettőnek megvan a valóságalapja, ugyanis mindkét irányből és mindkét időpontban történt magyar honfoglalás, kb. 200 év különbséggel. Dienes István szerint: "...a magyarok kelet felől több irányból érkeztek a Kárpát-medencébe. Az Ősgestában feljegyzett erdélyi bevándorlás a Hétmagyarok, az Anonymus által megörökített vereckei bejövetel a kabar [valójában a fekete magyar! - B.L.] törzsek hagyományait őrzi." [2]

A szabír-magyarok (="kései avarok") honfoglalásakor (677-700) kettős fejedelemség volt, akárcsak a kazároknál, akiknek egy része bizonyosan szabir-magyar volt. Dzsajháni arab tudósnak Ibn Ruszta földrajzíró műveiben fennmaradt tudósítása szerint a magyarok főnökének neve Kende volt. "Ez azonban csak névleges címe királyuknak, minthogy azt az embert, aki királyként uralkodik fölöttük, Gyulának hívják." A szabír-magyaroknak tehát két fő fejedelmük volt, a Kende és a Kendénél nagyobb hatalmú Gyula. Kézai Simon azt írta krónikájában, hogy "Árpád azon a helyen állította fel sátrait, ahol majdan Fehérvár városa épült. Ez a hely lett Árpád vezér első szállása." A Gyuláról pedig ezt írta: "A harmadik seregnek Gyula volt a kapitánya. Ez, noha a többiekkel együtt jött Pannóniába, végül Erdély részein lakott." [3] Mindez világosan mutatja, hogy Árpádnak, a Kendének (jelentése: hajnali Nap) Fehérvár, a későbbi Székes-Fehérvár volt a székhelye, Fejér megyében. Míg a másik fejedelem, a Gyula (jelentése: tűz, tűz-pap) az erdélyi Gyula-Fehérvárt alapította, az erdélyi Fehér megyében! Székes-Fehérvár és Gyula-Fehérvár tehát már 1300 éves fehér-magyar (=szabír, "kései avar") városok, és míg Székes-Fehérvár a Kende országrészének, Gyula-Fehérvár a Gyula országának, Erdélynek a központja lehetett. Ráadásul Árpádot egy Boldogasszonynak szentelt Fejér-egyháznál temették el egy kis patak forrása fölött. (Anonymus, 52. fej.) Az sem véletlen, hogy a kazár (=szabír!) főváros, Sarkel neve is "fehér ház"-at jelent, ahogy a háráni szabírok által igen tisztelt ókori Egyiptom fővárosának neve sokáig "Fehér Fal" volt. [4] Az is figyelemre méltó, hogy Róma régebbi neve Alba Longa volt (= hosszú fehér), és éppen mellette volt a szabin-szabell (vö.: szabír!) nép településterülete. 

 A szabír törzseink ("kései avarok") nőelvűek voltak, kivéve talán Megyer törzsüket, amelynek a neve a IX. században beköltözők "magyar" nevének egy változata. Ezért is a Hold állhatott náluk nagyobb tiszteletben, akárcsak őseiknél Háránban, amely híres volt Hold-kultuszáról. A Hold féme az ezüst, a fehér fém, a tisztaság jelképe. A folyók és források, valamint e tisztító Hold-vizekkel kapcsolatban álló Szűzanya-istennő (Boldoganya) állt szabir törzseink vallásának középpontjában. Az ő eredetmondájuk a Turul-monda, amely az emberi élet női eredetéről szól. A fehér ló szintén a szent folyókkal és az áradással van összefüggésben. "A fehér a finnugor régiségben is szent szín." [5] A "fehérnép" kifejezés a magyar nyelvben az asszonyokra vonatkozik, ami szintén lehet a matriarchális fehér magyar törzsek nyelvi emléke. 

 Révész L. régész szerint "a hajdani Zemplén és Szabolcs megyék területén feltárt középrétegi honfoglaláskori temetők nemcsak leletanyagukban, de a temetők szerkezetét és a férfiak túlsúlyát tekintve is igen közel állnak egymáshoz. Különbözőségük az ország más területeivel összehasonlítva szembetűnő. Az alföldi területeken a nők több nemesfémet viselnek, a férfisírokban kevesebb a kiemelkedő rangjelző lelet." [6]

 Ezek a régészeti felismerések is megerősítik, hogy a IX. század végén a vereckei hágón át betelepült "patriarchális", "hím-elvi" fekete-magyarok elsősorban Zemplén, az Ung és Szabolcs vidékét szállták meg, ott volt a központjuk (Ungvár). Ezért vannak a férfiak túlsúlyban temetőikben. Ez magyarázza meg azt is, hogy a fehér magyarok (szabírok) alföldi területein miért viseltek több nemesfémet a nők és miért kevés a férfisírokban a rangjelző lelet. Ugyanis a szabir-magyarok nőelvi törzseiben az anyajog emléke, bizonyos fajta "nőuralom" még a IX. század végi hon-visszafoglalás után is megmaradt. (Két szabír fejedelemnőről is tudunk. Az egyiket Padányi Viktor említi [7]: Tamar [Tomürisz]. A másik Bóaréx, az ő vezetésével állt a szabírok egy része Bizánc mellé 528-ban [8]).

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Reklám

 

 

 

Szövetséget a szkíták úgy kötnek, akivel kötnek: egy nagy cserépedénybe bort öntenek, és azt összekeverik a szövetséget kötők vérével. Előzőleg hegyes késsel megsebzik, vagy karddal kissé megvágják testüket, azután pedig a serlegbe mártanak egy kardot, nyilakat, egy harci fokost, és egy lándzsát, majd hosszasan imádkoznak, azután pedig isznak ők maguk is, akik ily módon szövetséget kötöttek, meg kíséretük legtekintélyesebb tagjai is.

Herodotosz 

 

"Szent László (1077-1095) arcában a pártus királyok arca jön vissza valami egészen
időtlen mélységből... ez nem egy személyes arc, időtlen ez a királyi arc, mely a
királyi szkíta népek körében bukkan fel, és mindig az uralkodó arcvonásait állítja
elénk... Ha valaki egy árpádházi arcába belenézett, ismeretlen érzés és gyönyör
fogta el, mert olyan volt, mint hogyha az emberiség fényteli korszakát látta volna.
Azt az emberi arcot, amely közvetlenül a teremtés második pillanatában készült el.
Ezek nem földi arcú emberek voltak..."

Te vagy mindennek ős életfája , te izzó tűz örök forrata.Kibül ered minden alkota.

Karacsay Kódex

A gének nem hazudnak!!!!!!!

 

 

Grover Krantz nyilatkozta: „A magyarság ősisége egyenesen meglepő; én mezolitikumi nyelvnek találom, amely megelőzi a neolitikumi kort.”[8] Emellett még azt is kijelenti, hogy ha ez igaz, akkor a magyar nyelv tulajdonképpen a legidősebb helybeni nyelv Európában, vagyis az itt élők eredeti nyelve. (Krantz, 72)

http://mek.niif.hu/02600/
02612/02612.pdf

 

ma hírek

http://hunza.mlap.hu/

Hunzákról Hungároknak

Zenit Tv

Kis Hőtérkép Magyarországról

Őfelsége a SZENTKORONA

Katt a nagyításra+

Az Árpád-ház családi(uralkodóházi) címere II. András király 1202. évi aranybullájának hátlapján hétszer vágott háromszögű pajzzsal

 

A csodaszarvas (Szalai András rajza).

The Orion

Vigyáz Reánk!

 

 
Egy az Isten
 
Szavazás
Ez a kérdés már igen régóta aktuális.(sajnos)
Ön szerint meddig kell még gyermekeinknek a hazug finnugorizmust tanulnia ?

Minden úgy jó , ahogy van!
Csak egy óriási civil összefogás árán lehetséges!
Még a jelenlegi kormány alatt eltörlik.
Soha nem fogják megváltoztatni!
A régészet, genetika, néprajz, stb igazolta , hogy a magar ősnép. Azonnal cselekedni kell!
Mi az a finnugorizmus?! Már a finnek sem tanítják!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Bannerem
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Ajánló

 

 

 Free Tibet Banner

 

 


 

 

 

 

 

 

Geo Visitors Map website monitoring

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)