Magyar hit és őstörténet
Menü
 
 
Reklámfal
 
Menü2
 
BÍRÓ LAJOS A MAGYAR JÉZUS, ÉS IZRAEL ELVESZETT TÖRZSEI
 
 
Boltok, kiadók
 
Kultúra
 
Számláló
Indulás: 2006-08-24
 
G-Mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Alapítványok
 
SZKÍTA-PÁRTUS-HUN-MAGYAR BIZONYSÁGOK

AKTUÁLIS

Magyar-Hun Bizonyságok

     
2007. június 06. szerda 13:03
Úgy hisszük megérett az idő arra, hogy ne egymás meggyőzésére és önigazolásra összpontosítsunk. Számtalan újabb és újabb kiadás jelenik meg magyarul Magyarországon, de az angol nyelvű kiadásokat igen gyér számmal mérik. 23 évvel ezelőtt tört be Baráth Tibor The Early Hungarians-el, majd Badiny a szumér tárgyaival és nemrég Hóman Bálint az Ancient Peoples Ancient Hungarian-el. De ami megadta a lökést, az az olasz Alinei professzor az Ősi Kapocs című munkája volt az etruszk-magyar nyelvrokonságról. Ez az eset például ékesen mutatja be mit is jelent idegen nyelven megjelentetni magyar őstörténetről szóló munkákat. Eredetileg Zászlós Zsóka tárta fel ezt a tárgyat vagy 3O éve A Toskánai Harangok magyarul irt könyvében. Sajnos, csak mi tudtunk róla.

Éppen ezért kiadás előtt álló könyvünk, két nyelven, a Magyarságtudományi Rajzolatok (Selected Studies in Hungarian History) megismerteti népünkkel és a történelemtudományt érdeklő angol olvasóval a magyarság ősi eredetét és nemes kapcsolatait, a letűnt világ, történelmet alakító nemzeteivel.

Az a magyar réteg, mely már talán egy évszázada panaszkodik, hogy miért nem adunk ki Budenz és Hunsdorfer félrevezető és politikai indíttatású munkáira cáfolatokat a nagy nyugati nyelveken, most lehetőséget kapnak arra, hogy támogassanak egy olyan angol nyelvű munkát amely hézagpótló és helyesbítő jellegű, hiszen a magyarul törve beszélő két osztrák férfi megállapításai noha már születésük pillanatában halva születettek voltak, de tévedéseik, (ha sok jóindulattal azoknak lehet nevezni őket) még mindig súlyosan korlátozzák "Az egész látóhatárt" felölelő magyar őstörténeti tudományos kutatásokat, s ilyen irányú igényeink kielégítését.

Ha a nyugati, haladó szellemű magyarság valóban támogatni akarja azt a kezdeményezést, hogy nívósan és angolul szólaljunk meg, akkor támogatni fogja a kiadást anyagilag és erkölcsileg. És segíteni fog a terjesztésben.

Botos László

Magyarságtudományi IntézetMAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Levelezési Cím: Botos László,
107 Pasadena Ave. Groton, NY 13073. USA
e-mail cím: tisza@usadatanet.net tisza@usadatanet.net Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
MI@magtudin.org MI@magtudin.org Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
Telefon és FAX : 607-898-3938

 


FELHÍVÁS.

A Magyarságtudományi Intézet (MI) kipróbált kutató gárdája kezdeményezésére, a magyarság történelmét és eredetét összefoglaló mű gondolata érlelődött meg az elmúlt hónapokban és lát napvilágot ebben az évben. A MI munkásságával és lelkiségével www.magtudin.org honlapon ismerkedhet meg az érdeklődő.

A magyar történelem eddig össze nem fogott szálait � a magyar népek történelmének összefüggéseit hivatott a most készülő hatalmas munka, MAGYAR-HUN BIZONYSÁGOK címen megjelentetni. (Az új cím Magyarságtudományi rajzolatok) A mű két nyelven jelenik meg, magyar és angol nyelven. Így a külföld is végre tudomást szerezhet a magyarság eddig titkolt, vagy éppen szándékosan elferdített történelméről.

Az egyes fejezetek a legkiválóbb honi és külföldi történészek tolla alól kikerülő, saját tárgykörüket felölelő összegező munka. Addig, amíg a magyar-hun kapcsolatok, történelmük során felmerülő neveik eddigi munkákban bővebb összefüggések nélkül jelentek meg, s ennek következtében csak ködös elképzelések derengenek népünk gondolatvilágában őseinkről, Levédiáról, Meotisz mocsarairól, de ezek történelmiségét összekapcsoló, magyarázó alapmű mostanáig váratott magára. Ez talán az első mű, melynek mondanivalója nem ellenségeink irányította mérce szerint készül, hanem az igazság szolgálata adja az ösztönző és alkotó erőt. A mű írásával, az írásokat felölelő könyv megjelentetésével kapcsolatos munkát önzetlen hazafiak végzik minden ellenszolgáltatás nélkül.

A könyv kiadásához azonban komoly anyagi támogastásra van szűkségünk. Ezért fordulunk most ezen levelünkkel minden hazafias magyar testvérünkhöz, hogy ezt a nemes vállalkozást sikerre vigyük. A cél érdekében minden hozzájárulást örömmel fogadunk.

A könyv kiadásához védnököket keresünk. A védnöki díj külföldieknek 100 USA dollár, kárpátmedencei testvéreink védnöki díja 25 USA dollár értékben. Akik védnökséget vállalnak azok neve a könyvben lesz megörökitve. (A védnöki díj nem foglalja magában a könyv árát.)

A könyv vételára 50 USA dollár. (Kárpátmedenceieknek - 25 USA dollár értékben.) Köszönettel vennénk vásárlási igényük bejelentését is, s azt, hogy magyar, vagy angol nyelvű könyvet szeretnének.

A védnöki díjakat és a könyvrendeléseket kérjük a következő címre küldeni, csekk vagy bankátutalással:

Magyarságtudományi Intézet (László Botos)

107 Pasadena Ave.

Groton, NY 13073 USA

Bankszám: 021305991-14-100-679124 (Magyarságtudományi Intézet)

The First National Bank of Groton

Groton, NY 13073 USA

Kárpátmedencében: Az átutalást jelölje meg az alszámla címével: Magyar-Hun Bizonyságok

A számla tulajdonosa: Magyarok Világszövetsége

A számla száma: 10300002-20102159-70693285

A bank neve: MKB - Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Budapest

A bank címe: H-1056, Budapest, Váci u. 38

SWIFT CODE: MKKBHUHB

Az adomány az adóból levonható.

Egyúttal kérjük, hogy jelen Felhívást ismerőseinek, barátainak is továbbítani szíveskedjék, ezzel is elősegítve e mű sikerét. Ha a többek által továbbított Felhívás esetleg többször is megérkezik ugyanarra a címre, elnézésüket kérjük.

Támogatásukat előre is köszönjük azzal a jóleső tudattal, hogy e könyv támogatói segítik egy új, igaz magyar történelemszemlélet kialakítását.

Tisztelettel

A Magyarságtudományi rajzolatok írói nevében közli

Botos László


 

ÍRÓI

Aradi Éva dr.: � A fehér hunok története

Balogh Sándor dr.: � Kimagasló egyéniségeink

Bárdi László dr.: � Az ásziai hunok története; Az újgurok korai történelme

Borbola János dr.: � Egyiptomi hieroglifák magyar olvasata

Botos László: � A magyar hadjáratok és a kereszténység felvétele; Királygyilkosságok; Trianon

Bunyevácz Zsuzsanna dr.: � A Szent Grál vérvonala; Grál királyok országa

Érdy Miklós dr.: � Atilla hunjai (ásatási bizonyítékok)

Friedrich Klára: -- Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás

Grandpierre Attila: � A szittyák

Hegedűs György: -- Egyiptom

Horvath Imre: � Őseink üzenete

Imre Kálmán: � A hurriták és a szabirok

Juhász László: -- Hungarocidium

Marton Veronika : � A partusok; A sumirok

Molnár V. József dr.: � László, Attila karizmájának örököse; László táltossága

Nógrády Mihály dr.: � Kik vagyunk mi magyarok?

Obrusánszky Borbála dr.: � A déli hunok kutatásának legújabb eredményei

Radics Géza: � Az inkvizíció

Rekettyés Mária dr.: � A magyar Pálosok története

Szakács Gábor: -- Szabadságharcaink

Tomory Zsuzsa: � Őshazánk a Kárpát-medence; Az avarok ; Szerves magyar nyelvtudomány;

Ősnépeink jelenléte Európában és a brit szigeteken

Vetráb József Kadocsa: � INSVLA PILIS � A Pilis rejtély nyomában

MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Visit our Website:
www.magtudin.org

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Reklám

 

 

 

Szövetséget a szkíták úgy kötnek, akivel kötnek: egy nagy cserépedénybe bort öntenek, és azt összekeverik a szövetséget kötők vérével. Előzőleg hegyes késsel megsebzik, vagy karddal kissé megvágják testüket, azután pedig a serlegbe mártanak egy kardot, nyilakat, egy harci fokost, és egy lándzsát, majd hosszasan imádkoznak, azután pedig isznak ők maguk is, akik ily módon szövetséget kötöttek, meg kíséretük legtekintélyesebb tagjai is.

Herodotosz 

 

"Szent László (1077-1095) arcában a pártus királyok arca jön vissza valami egészen
időtlen mélységből... ez nem egy személyes arc, időtlen ez a királyi arc, mely a
királyi szkíta népek körében bukkan fel, és mindig az uralkodó arcvonásait állítja
elénk... Ha valaki egy árpádházi arcába belenézett, ismeretlen érzés és gyönyör
fogta el, mert olyan volt, mint hogyha az emberiség fényteli korszakát látta volna.
Azt az emberi arcot, amely közvetlenül a teremtés második pillanatában készült el.
Ezek nem földi arcú emberek voltak..."

Te vagy mindennek ős életfája , te izzó tűz örök forrata.Kibül ered minden alkota.

Karacsay Kódex

A gének nem hazudnak!!!!!!!

 

 

Grover Krantz nyilatkozta: „A magyarság ősisége egyenesen meglepő; én mezolitikumi nyelvnek találom, amely megelőzi a neolitikumi kort.”[8] Emellett még azt is kijelenti, hogy ha ez igaz, akkor a magyar nyelv tulajdonképpen a legidősebb helybeni nyelv Európában, vagyis az itt élők eredeti nyelve. (Krantz, 72)

http://mek.niif.hu/02600/
02612/02612.pdf

 

ma hírek

http://hunza.mlap.hu/

Hunzákról Hungároknak

Zenit Tv

Kis Hőtérkép Magyarországról

Őfelsége a SZENTKORONA

Katt a nagyításra+

Az Árpád-ház családi(uralkodóházi) címere II. András király 1202. évi aranybullájának hátlapján hétszer vágott háromszögű pajzzsal

 

A csodaszarvas (Szalai András rajza).

The Orion

Vigyáz Reánk!

 

 
Egy az Isten
 
Szavazás
Ez a kérdés már igen régóta aktuális.(sajnos)
Ön szerint meddig kell még gyermekeinknek a hazug finnugorizmust tanulnia ?

Minden úgy jó , ahogy van!
Csak egy óriási civil összefogás árán lehetséges!
Még a jelenlegi kormány alatt eltörlik.
Soha nem fogják megváltoztatni!
A régészet, genetika, néprajz, stb igazolta , hogy a magar ősnép. Azonnal cselekedni kell!
Mi az a finnugorizmus?! Már a finnek sem tanítják!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Bannerem
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Ajánló

 

 

 Free Tibet Banner

 

 


 

 

 

 

 

 

Geo Visitors Map website monitoring

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

 

Alicia Vikander - A legbiztosabb magyar forrásod az Oscar-díjas színésznõrõl! Képek, cikkek, hírek, minden egy helyen!    *****    -----Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Design!----    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG -A LEGINFORMÁLTABB ÉS LEGTARTALMASABB MAGYAR HONLAP AZ ÉNEKESNÕRÕL - SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG    *****    Ho-ho-hó! A Mikulás útra kész! Azaz... Hol a sapkája??? Ó jaj! Most mi lesz? Gyorsan gyertek a Mesetárba!    *****    Ha te is szereted az Arrow sikersorozat elbûvölõ házaspárját látogass el az ország egyetlen Olicity rajongói oldalára!    *****    Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony    *****    VIDEOJÁTÉK HONLAP! Retro játékoktól, a legújabbakig! Friss újdonság: Call of Duty: WWII és WoW: Battle for Azeroth!    *****    Kapható a VÖRÖS HÓ címû regény. Kaland és rejtély az örök fagy birodalmában. VÖRÖS HÓ. Részletek a weboldalon!    *****    Ho-ho-hó! A Mikulás útra kész! De hova lett a sapkája??? Ó jaj! Elmarad a Mikulás-nap??? Gyorsan gyertek a Mesetárba!    *****    Legfrissebb videojátékok, fõleg Warcraft és FPS játék hírek! Blog, Airsoft, Tech! Kattints ide!    *****    Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok    *****    Hová bújnak a virágmanók, ha elered az õszi esõ? Nem találjátok ki? Nyuszi mama majd elárulja! Gyertek a Mesetárba!    *****    Nálam nincsenek AKCIÓK, minden elemzés BECSÜLET KASSZÁS, az oktatás pedig INGYENES! Keress oldalamon!    *****    Bavaria 42 2018ban is várunk szeretettel mindenkit egy felejthetetlen tengeri vitorlás túrára! Vitorlás tudás nem szükséges!! Bavaria 42    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - HA ELSÕKÉZBÕL SZERETNÉL INFORMÁLÓDNI, AKKOR ITT A HELYED - LEGFRISEBB HÍREK, KÉPEK, CIKKEK!    *****    Karácsonyra szép AJÁNDÉK egy Személyre szóló asztrológiai elemzés! Kinyomtatva és bekötve örök emlék marad!    *****    ***MUNKALEHETÕSÉG!*** Új cég, új lehetõség, ingyenes regisztráció! Ugye tudod, mit jelent elsõk között lenni...?!    *****    A legfrissebb videojátékokról olvashatsz híreket! Elemezzük a Call of Duty sorozat legújabb részét World War II    *****    A RENDKÍVÜLI horoszkóp akciók Karácsonyig tartanak,most rendelj saját illetve szeretteid részére elemzéseket. Kattints