Magyar hit és őstörténet
Menü
 
 
Reklámfal
 
Menü2
 
BÍRÓ LAJOS A MAGYAR JÉZUS, ÉS IZRAEL ELVESZETT TÖRZSEI
 
 
Boltok, kiadók
 
Kultúra
 
Számláló
Indulás: 2006-08-24
 
G-Mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Alapítványok
 
Hírek/Cikkek
Hírek/Cikkek : Türkmenisztán rövid történelme

Türkmenisztán rövid történelme

  2011.05.13. 10:37

Türkmenisztán az egykori Szovjetunió legdélibb köztársasága. Türkmenisztán területe 488,1 km², aminek jelentős része sivatag. Türkmenisztán területén helyezkedik el a Karakum (’Fekete homok’) sivatag, ami egymagában az ország területének több mint kétharmadát teszi ki. Türkmenisztánt nyugatról a Kaszpi határolja, viszont nincs nyílt tengeri kijárata. Az ország édesvízben szegény, a főváros Ashabad vízellátását is az Amu-Darja folyóból mesterséges, több száz kilométeres hosszúságú vízcsatorna segítségével oldják meg.


 

Türkmenisztán mégis fontos ország, mert hatalmas gázkészlettel rendelkezik, igaz, azt nem lehet pontosan tudni, hogy mennyivel, mert a gáztartalék nagysága államtitok. Mindenestre alternatív, Oroszországot megkerülő gázpolitika kidolgozása nem lehetséges Türkmenisztán részvétele nélkül. Ez felértékeli Türkmenisztán jelentőségét a Nyugat államainak szemében is. Ez adja a történelmi esélyt, hogy az eddig mindig periférián elhelyezkedő Türkmenisztán középponti helyet foglaljon el.

A mai Türkmenisztán területe az ókorban és a középkorban hol Irán, hol a keleti nomád népek (heftaliták, türkök) befolyási övezetébe tartozott, mintegy pufferzónaként az iráni civilizáció és a nomádok között. A területen iráni nyelvű népcsoportok éltek. A 7-8. századtól az Iszlám (az arabok) terjeszkedésével Türkmenisztán területe az iszlám világ részévé vált.

A terület történetében fordulópontot jelentett az Aral-tó környékéről kiinduló oguz vándorlás. A török nyelvű oguzok a 9-10. század táján népesíthették be a mai Türkmenisztánt, egy csoportjuk a 11. században tovább ment délre, a Kaszpit megkerülve át Iránon (ők a mai azerbajdzsánok elődei, egy másik oguz csoport pedig Kis-Ázsiába telepedett: ők a mai törökök ősei). A török nyelvű oguzok, keveredve a helyi iráni népességgel, alkották a türkmén etnoszt.

A mai Türkmenisztán területe ezt követően is a különböző birodalmak peremvidékein helyezkedett el. A területet meghódították a mongolok, a mongol gyökerű Ilhanidák, majd a Timuridák, az újkorban Híva (Horezm) és Bukhara végvidékét alkották (bár Horezm ősi fővárosa, Köne-Ürgencs, Türkmenisztánban található, s ez nem azonos az Üzbegisztánban található hasonló nevű településsel). Ezeket a területeket a 19. század ’60-as ’70-es éveiben hódította meg Oroszország (Bukhara 1868-ban vált orosz protektorátussá, Hívát 1873-ban annektálta az Orosz Birodalom). A mai Türkmenisztán területe Zakaszpijszkaja oblaszty néven lett az Orosz Birodalomba betagozva. Ekkor, tehát a 19. század ’60-as, ’70-es éveitől kezdődik a terület ruszifikációja.

A türkmének hagyományos nomád életformát folytattak, szemben Közép-Ázsia más városlakó népeivel (szártok, üzbégek). A türkmén lótartás az egyik legnevesebb a világon, a türkmén ló a legjobbak és legdrágábbak közé tartozik (különösen neves az akhal-teke). Hasonlóan nevezetes a türkmén szőnyeg.

1917 után a mai Türkmenisztán angol megszállás alá került, a bolsevikok 1920-ban tudták megszerezni a terület fölött a kontrollt. 1918-1924 között Türkmenisztán Oroszország autonóm tartománya volt, 1924-től kapott önálló köztársasági rangot a Szovjetunión belül. A szovjethatalom idején indul meg a köztársaságban az iparosítás (olajkitermelés), a korábban főként nomád türkmének letelepedése, az iskolahálózat kiépítése. A második világháború után kezdődik az intenzív gázkitermelés, az ’50-es években építették a sivatagot átszelő Kara-Kum csatornát, amely lehetővé tette Ashabad nagyvárossá fejlesztését, és a gyapottermesztést.

Türkmenisztán 1990-ben nyilvánította ki szuverenitását a Szovjetunión belül, 1990 októberében alternatíva nélküli választásokon Szaparmurat Nyijazovot, a Türkmén Kommunista Párt főtitkárát választották Türkmenisztán első elnökévé. 1991 nyarán az új alkotmány szellemében ismét megválasztották Nyijazovot elnöknek (a szavazatok 99,5 %-val). 1991 októberében népszavazáson döntött a lakosság a függetlenség mellett (a szavazók 94 %-a a függetlenségre szavazott). 1991 decemberében Türkmenisztán belépett a FÁK-ba.

Szaparmurat Nyijazov a történelemben párját ritkító személyi kultuszt, önkényuralmi rendszert valósított meg uralma idején. Az elnök mindenféle független és ellenzéki véleményt elnémított. Nyijazovot 1993-ban Türkménbasivá, azaz Minden Türkmének Fejévé kiáltották ki, később hivatalos megszólítása is „Nagy Türkménbasi” lett. 1994-ben népszavazáson 2002-ig meghosszabították a Türkménbasi elnökségét. 1999-ben a türkmén parlament a Türkménbasit örökös (haláláig tartó) elnökséggel ruházta föl. Városokat, iskolákat, üzemeket neveztek el róla, s az ország legmagasabb pontja is az ő nevét kapta. Több mint 14 ezer szobrot, táblát, emlékművet állítottak a tiszteletére, közülük legnevezeetsebb az Ashabadban felállított 14 méter magas arany Türkménbasi-szobor, amely a Nap járást követve forog. Nyijazov portréi állandó díszítőelemei voltak a közintézményeknek, újságoknak, a türkmén pénzen az ő arcképe volt látható, a türkmén televízó képernyőjén logóként jelent meg porrtéja. Nyijazov születésnapja a legfontosabb állami ünnep, Ruhnama című alkotása kötelező olvasmány. A Türkménbasi átneveztette a hét napjait és a hónapokat (az első hónapot magáról nevezve el).

Türkmenisztán Nyijazov elnöksége idején a világ egyik legelzártabb országa lett. Türkmenisztán kapcsolata még a legközelebbi szomszédjaival is a minimálisra csökkent (pl. megszüntették a Türkmenisztán-Kazahsztán közötti légijáratokat). Türkmenisztán 2005-ben a FÁK teljes jogú tagságát támogatói tagságra változtatta.

Nyijazov likvidálta az ország egészségügyi rendszerét, a nyugdíjrendszert, a felsőoktatást, 1998-ben bezárták a Türkmén Akadémiát, betiltotta a balettot, operát, cirkuszt, mint a türkmén néptől idegen jelenségeket. Ugyanakkor Türkmenisztánban ingyenes a gáz, az elektroenergia, a só. Ashabadban jelentős átépítések zajlottak az elmúlt években. Nyijazov jégpályát építtetett a sivatagban, 2004-ben olyan műholdat lövetett fel az űrbe, amelyre a saját arcképét festtette, betiltották az országban az aranyfogak viselését, kötelezővé tették az elnök kezének megcsókolását, a minisztereknek kinevezésük után 36 km-es távot kellett futniuk, az esküvőknek kötelezően a Türkmébasi dicsőítésével kellett kezdődniük.

Türkmenisztánban többségben vannak a muzulmánok, de világi államról van szó. 

Szaparmurat Nyijazov 2006 december 21-én halt meg szívelégtelenség következtében. Utóda Gurbanguli Berdimuhammedov lett, aki egyes – hivatalosan meg nem erősített – információk szerint a Türkménbasi törvénytelen fia. Berdimuhammedov elnöksége alatt reformokat kezdett: Türkmenisztán kitört a nemzetközi elszigeteltségből, enyhült a személyi kultusz, kezdeményezések történtek az oktatás fejlesztésére.

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Reklám

 

 

 

Szövetséget a szkíták úgy kötnek, akivel kötnek: egy nagy cserépedénybe bort öntenek, és azt összekeverik a szövetséget kötők vérével. Előzőleg hegyes késsel megsebzik, vagy karddal kissé megvágják testüket, azután pedig a serlegbe mártanak egy kardot, nyilakat, egy harci fokost, és egy lándzsát, majd hosszasan imádkoznak, azután pedig isznak ők maguk is, akik ily módon szövetséget kötöttek, meg kíséretük legtekintélyesebb tagjai is.

Herodotosz 

 

"Szent László (1077-1095) arcában a pártus királyok arca jön vissza valami egészen
időtlen mélységből... ez nem egy személyes arc, időtlen ez a királyi arc, mely a
királyi szkíta népek körében bukkan fel, és mindig az uralkodó arcvonásait állítja
elénk... Ha valaki egy árpádházi arcába belenézett, ismeretlen érzés és gyönyör
fogta el, mert olyan volt, mint hogyha az emberiség fényteli korszakát látta volna.
Azt az emberi arcot, amely közvetlenül a teremtés második pillanatában készült el.
Ezek nem földi arcú emberek voltak..."

Te vagy mindennek ős életfája , te izzó tűz örök forrata.Kibül ered minden alkota.

Karacsay Kódex

A gének nem hazudnak!!!!!!!

 

 

Grover Krantz nyilatkozta: „A magyarság ősisége egyenesen meglepő; én mezolitikumi nyelvnek találom, amely megelőzi a neolitikumi kort.”[8] Emellett még azt is kijelenti, hogy ha ez igaz, akkor a magyar nyelv tulajdonképpen a legidősebb helybeni nyelv Európában, vagyis az itt élők eredeti nyelve. (Krantz, 72)

http://mek.niif.hu/02600/
02612/02612.pdf

 

ma hírek

http://hunza.mlap.hu/

Hunzákról Hungároknak

Zenit Tv

Kis Hőtérkép Magyarországról

Őfelsége a SZENTKORONA

Katt a nagyításra+

Az Árpád-ház családi(uralkodóházi) címere II. András király 1202. évi aranybullájának hátlapján hétszer vágott háromszögű pajzzsal

 

A csodaszarvas (Szalai András rajza).

The Orion

Vigyáz Reánk!

 

 
Egy az Isten
 
Szavazás
Ez a kérdés már igen régóta aktuális.(sajnos)
Ön szerint meddig kell még gyermekeinknek a hazug finnugorizmust tanulnia ?

Minden úgy jó , ahogy van!
Csak egy óriási civil összefogás árán lehetséges!
Még a jelenlegi kormány alatt eltörlik.
Soha nem fogják megváltoztatni!
A régészet, genetika, néprajz, stb igazolta , hogy a magar ősnép. Azonnal cselekedni kell!
Mi az a finnugorizmus?! Már a finnek sem tanítják!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Bannerem
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Ajánló

 

 

 Free Tibet Banner

 

 


 

 

 

 

 

 

Geo Visitors Map website monitoring

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)