Magyar hit és őstörténet
Menü
 
 
Reklámfal
 
Menü2
 
BÍRÓ LAJOS A MAGYAR JÉZUS, ÉS IZRAEL ELVESZETT TÖRZSEI
 
 
Boltok, kiadók
 
Kultúra
 
Számláló
Indulás: 2006-08-24
 
G-Mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Alapítványok
 
Hírek/Cikkek
Hírek/Cikkek : Antik erődvárosok Dél-Türkmenisztánban

Antik erődvárosok Dél-Türkmenisztánban

  2011.05.30. 16:10

A finnugrizmus egyeduralma miatt itthon csak keveset tudhattunk épp a volt Szovjetúnióban néhány évtizede folyó régészeti ásatásokról. Az oroszok újabban ismét helyettünk írják meg a történelmünket.

 

 

 

A nagyszerűen illusztrált albumairól híres athéni Kapon kiadó 2007-ben jelentette meg a nemzetközi hírű, pontuszi görög származású üzbég régész, Viktor Sarianidi új könyvétGonur nekropolisza címmel. A szerző több mint harminc évet szentelt az ősi Baktria-Margiana területén lévő történeti emlékek feltárásának, elemzésének, melyeket azóta a régészettudomány Baktria-Margiana Régészeti Komplexumnak nevez (BMAC, Anau, Altyn Tepe, Namazga Tepe, Togolok stb.). Számos népszerű tudományos munkát írt a dél-türkmenisztáni bronzkori civilizációk történetéről, melyek a Kr. e. 3-2. évezredben virágoztak. Sarianidi felfedezései új elemekkel gazdagítják az ősi keleti királyságokról szóló tudásunkat. Ideje magyarul is kiadni őket, már csak azért is, hiszen a leletek igazolják, hogy van alapja az ősi híradásoknak arról, hogy az elő- és közép-ázsiai népek között az ókorban etnikai és kulturális kapcsolatok alakultak ki, igaz lehet, hogy a Kézai-krónika egyik forrása, Sevillai Isidorus szerint Nimród alapította Baktriát, és ő tanította a perzsákat/árjákat a tűztiszteletre – s valószínűleg a szkítákat is, miként erre utalnak az Andronovói kultúra déli kapcsolatai. A régészek szerint pl. Namazga Tepe városállama Kr. e. 1600 körül néptelenedett el - túlnépesedés, klímaváltozás miatt -, és ezt követően jelent meg az Andronovó-kultúra északon, a Dél-Urál régióban (v. ö. Z. Tóth Csaba:Nimród és Evilát ország, Turán, 2001/Okt.-Nov.).
Bronz pecsétnyomó, Gonur Tepe, Kr. e. 3-2. évezred (Sarianidi)


Új könyvét a szerző az ősi település, Gonur Tepe nyugati részén az 1990-es években felfedezett régészeti szenzációknak szenteli: az ősi temetőnek, mely a legnagyobbak közé tartozik Ázsiában. A tudósok a mintegy tíz hektáron elterülő temető 2500 sírját tanulmányozták. A sírok kialakítása, a sírmellékletek egyedülállóak. A díszes bronztárgyak, faragott kőedények, cserépedények, csontfaragások és kőmozaikok arról tanúskodnak, hogy az ősi Margiana művészete az Indus-völgy, Baktria, Média, Mezopotámia, Szíria, Anatólia és a Földközi-tenger mellékének művészetével egy sorba helyezhető. Az arany, ezüst, bronz serlegeket, csészéket, korsókat és más edényeket finoman kidolgozott geometrikus mintákkal, jelenetekkel díszítették, valamint drágakövekkel, türkiz és karneol-berakással. A kisebb-nagyobb kő-, kerámia és fémszobrokon mesteri állatábrázolásokat találunk, és a Margush országban tisztelt istenek és istennők alakjait. Lóáldozatra vagy lovastemetkezésre utaló fej nélküli lócsontvázat is találtak Gonur Tepén.


Ezüst pecsétnyomó fölső oldala, Gonur Tepe (Sarianidi)


V. I. Sarianidi tanulmánykötete hat fejezetben tárgyalja a sírleleteket, az alábbi címeken:A Gonur nekropolisz - Sírmellékletek és személyes tárgyak - Indo-európai népek és a ló háziasítása - Az Észak-Gonurban végzett újabb ásatások és történeti távlataik - Gonur temetkezési szertartásai - Margiana és a bálványimádás. A könyvet kiegészítik a gonuri sírok fő jellegzetességeiről a többi tudományág képviselői által közzé tett tanulmányok, így N. Dubova, V. Rykushina cikke ( Gonur antropológiai kutatásának új tényei), és J. Tzareva cikke ( Gonur textilművészete a Kr. e. 2. évezredben), amely a talált textilanyagok és szerves maradványok vegyi és radiokarbon vizsgálatának eredményeivel foglalkozik, melyet orosz és finn laboratóriumokban végeztek el.
 


Aranyozott ezüst áldozati bárd, Gonur Tepe (Sarianidi)

A Sarianidi professzor és munkatársai által tett felfedezések különböző nemzetközi tudományos fórumokon megvitatásra kerültek, melyeket Türkmenisztánban tartottak az elmúlt években. Az egy évvel ezelőtt Ashgabatban tartott konferencián, melyet Marghus ország történetének szenteltek, számos jól ismert tudós és régész vett részt Japánból, Indiából, Franciaországból, Spanyolországból, Olaszországból, Finnországból, az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából, Oroszországból, Hollandiából és más országokból világszerte. A konferencia módot adott arra, hogy a vendégek kifejtsék nézeteiket a Gonur Tepei ásatásokról és leletekről, Margiana felbecsülhetetlen gazdagságáról, melyet megtekinthettek az ashgabati és mary-i múzeumokban. A konferenciának széles visszhangja volt a nemzetközi tudományos körökben, és még sok vita van az ősi Kelettel foglalkozó szaklapokban az ashgabati konferencián felmerült kérdésekről. A történészek, régészek, nyelvészek, művészettörténészek, akik az indoeurópai kultúra és a zoroasztrizmus szakértői, s akik szkeptikusan közelítették meg V. I. Sarianidi professzor elméleteit, felismerték: a kézzelfogható bizonyítékok cáfolhatatlanul mutatják, hogy a Káspi-Oxus-Murghab régiók ősi népe egy olyan magaskultúra birtokosa volt, amely Mezopotámia, Egyiptom, Kína és India mellett a területet az antik világ ötödik ősi civilizációs központjává teszi. Gazdag illusztrációival és kritikai apparátusával a Gonur nekropolisza minden igényt kielégítő valódi könyvritkaságnak számít.
Fej nélküli lócsontváz maradványa, Gonur Tepe (Sarianidi)


V. I. Sarianidi másik könyve a Margush – egy nagy civilizáció titkai ugyancsak 2007-ben jelent meg. Utolsó része annak a sorozatnak, amelyben korábban megjelentek aMargush – az ősi keleti királyság a Murghab-folyó régi deltájában, és a Gonur Tepe – királyok és istenek városa című kötetek, melyek nagy visszhangot keltettek világszerte. A kötetek trilógiát alkotnak, mely a fent említett egyik legkorábbi keleti bronzkori civilizációról szól. 

Togolok erődtemploma, alaprajz és rekonstrukció (Sarianidi)


Az újabb kötet fényt vet Margush királyság (a régi Merv) titkaira, arra, hogy ha a titok a Zarathustra-vallással kapcsolatos, akkor Zarathustra tanításai elsőként a Murghab-folyó ősi deltájában jelenhettek meg. A könyv részletesen leírja a gonuri erőd környékén az elmúlt években feltárt templomegyüttest. A szerző foglalkozik az épületek rendeltetésével, köztük a Nap-templommal, amely valószínűleg Mithra-szentély volt, az italkultusz templomával és a Víz Templomával. A könyv ismerteti a gonuri királyi nekropoliszt és a különleges sírmellékleteket. A második rész a bronzkori Marghiana és Baktria népének mitológiájával, vallási hitével és szokásaival foglalkozik. Több mint 200 kép teszi még értékesebbé a kötetet (Togolok erődtemploma, mely délkeletre fekszik Gonur Tepétől; az ókori erődvárosok a későbbi Selyemút mentén alakultak ki, és összefüggésben álltak az Indus-völggyel is).

Z. Tóth Csaba rovata (ztothcsaba.virtus.hu)

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Reklám

 

 

 

Szövetséget a szkíták úgy kötnek, akivel kötnek: egy nagy cserépedénybe bort öntenek, és azt összekeverik a szövetséget kötők vérével. Előzőleg hegyes késsel megsebzik, vagy karddal kissé megvágják testüket, azután pedig a serlegbe mártanak egy kardot, nyilakat, egy harci fokost, és egy lándzsát, majd hosszasan imádkoznak, azután pedig isznak ők maguk is, akik ily módon szövetséget kötöttek, meg kíséretük legtekintélyesebb tagjai is.

Herodotosz 

 

"Szent László (1077-1095) arcában a pártus királyok arca jön vissza valami egészen
időtlen mélységből... ez nem egy személyes arc, időtlen ez a királyi arc, mely a
királyi szkíta népek körében bukkan fel, és mindig az uralkodó arcvonásait állítja
elénk... Ha valaki egy árpádházi arcába belenézett, ismeretlen érzés és gyönyör
fogta el, mert olyan volt, mint hogyha az emberiség fényteli korszakát látta volna.
Azt az emberi arcot, amely közvetlenül a teremtés második pillanatában készült el.
Ezek nem földi arcú emberek voltak..."

Te vagy mindennek ős életfája , te izzó tűz örök forrata.Kibül ered minden alkota.

Karacsay Kódex

A gének nem hazudnak!!!!!!!

 

 

Grover Krantz nyilatkozta: „A magyarság ősisége egyenesen meglepő; én mezolitikumi nyelvnek találom, amely megelőzi a neolitikumi kort.”[8] Emellett még azt is kijelenti, hogy ha ez igaz, akkor a magyar nyelv tulajdonképpen a legidősebb helybeni nyelv Európában, vagyis az itt élők eredeti nyelve. (Krantz, 72)

http://mek.niif.hu/02600/
02612/02612.pdf

 

ma hírek

http://hunza.mlap.hu/

Hunzákról Hungároknak

Zenit Tv

Kis Hőtérkép Magyarországról

Őfelsége a SZENTKORONA

Katt a nagyításra+

Az Árpád-ház családi(uralkodóházi) címere II. András király 1202. évi aranybullájának hátlapján hétszer vágott háromszögű pajzzsal

 

A csodaszarvas (Szalai András rajza).

The Orion

Vigyáz Reánk!

 

 
Egy az Isten
 
Szavazás
Ez a kérdés már igen régóta aktuális.(sajnos)
Ön szerint meddig kell még gyermekeinknek a hazug finnugorizmust tanulnia ?

Minden úgy jó , ahogy van!
Csak egy óriási civil összefogás árán lehetséges!
Még a jelenlegi kormány alatt eltörlik.
Soha nem fogják megváltoztatni!
A régészet, genetika, néprajz, stb igazolta , hogy a magar ősnép. Azonnal cselekedni kell!
Mi az a finnugorizmus?! Már a finnek sem tanítják!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Bannerem
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Ajánló

 

 

 Free Tibet Banner

 

 


 

 

 

 

 

 

Geo Visitors Map website monitoring

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Google Pagerank mérés, keresooptimalizálás

 

Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!    *****    ~~~~ SOS ~ KÉRLEK, KÖVESD BE EZT A PROFILT, DIPLOMAMUNKÁMHOZ SZÜKSÉGES! DOBJ OTT EGY ÜZIT, ÉS VISSZAKÖVETLEK! ~ SOS ~~~~    *****    Rendelj részletes születési horoszkópot,3 éves ajándék elõrejelzéssel. Várlak szeretettel az oldalamon, kattints ide!!!!    *****    3D VIRTUÁLIS VILÁG!REGISZTRÁLJ TÖLSD LE A JÁTÉKOT ÉS ISMERKEDJ VILÁG SZERTE ÚJ EMBEREKKE!CLICKELJ A REGISZTÁLÁSHOZ!!!    *****    Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról